ما در متنو منتظر شماییم ...!

پس از ارسال درخواست ورود به کمپ شتابدهی متنو، پروفایل شما توسط دپارتمان های مختلف متنو، بررسی می شود. در صورت داشتن تیم کامل و محصول اولیه، برای ورود به کمپ دعوت به مصاحبه می شوید و در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ، ذخیره می شود.در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شوید و در صورت تمایل، این امکان از سوی شتابدهنده متنو ایجاد می شود.

منتور شدن درخواست شتابدهی سرمایه گذاری

ثبت‌نام برای منتور‌ها
    فایل رزومه باید یکی از فرمت‌های JPG، DOCX، DOC، PDF، و یا PNG باشد.

    مشخصات سر گروه


      اطلاعات ایده

      ثبت‌نام برای سرمایه‌گذاران